Stichting 'De Waterval'

 

Johannes 7 vers 38

Wie in Mij (Jezus) gelooft:

Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Water is een beeld dat vaak in de Bijbel gebruikt wordt.

'De Waterval’ is een beeld van het levende water dat van Gods troon komt naar ons mensen toe.

Dit levende water wil en kan de woestijnen van ons leven veranderen in oases vol van leven voor onszelf en voor anderen.

Levend water stroomt. Het staat nooit stil.

 

 

Lion Bites dagelijks profetisch woord

Glasgow Prophetic Centre  

 23 oktober 2017 

Je deur van overwinning

 

Voor velen waren de afgelopen maanden gevuld met spanning, tegenstand en oorlog en je bent moe geworden door de gedachte dat deze routine de rest van de leven wel eens zou kunnen bepalen. God herinnert hen die dit voelen er aan ‘dat bij een grote en machtige deur, er vele tegenstanders zijn’ (1 Kor.16:9).

 

De spanning die je hebt gevoeld is een teken dat je gekomen bent bij je deur van een nieuw begin en het is nu je tijd om het nieuwe gebied binnen te gaan. Sta niet toe dat een verkeerde frustratie in je opstaat, en sta ook jezelf niet toe om vermoeid te zijn door de strijd, richt je ogen in plaats daarvan op wat God voor je heeft gepland en laat de visie van de vervulde beloftes en dromen je trekken uit je gevecht in je overwinning.

 

1 Kor. 16:9

‘Want er is mij een grote en machtige deur voor de bediening geopend, en er zijn vele tegenstanders.’

 

 

 

Stichting 'De Waterval'

 

 

 

 

 

 

 

Voorbede/Gebed

Via het voorbedeformulier kunt u gebed vragen voor personen of situaties.

 

 

Gebedspastoraat

U kunt een afspraak maken om voor/over situaties in uw leven te praten en te bidden.

(voor uitgebreidere informatie zie onder kopje 'ontstaan/visie')

 

 

 

Bijbelse toerusting

In onderling overleg kan worden gekeken naar de onderwerpen voor Bijbelse toerusting.

 

 

Kerk, Israël en verzoening

Werken aan het herstel van de relatie

tussen de christelijke gemeente en Israël.

 

 

Door Wie?

Mineke Rooseboom (en haar team)

 

 

Contact

adres: Mw. drs. H. Rooseboom;

Rozemarijn 18, 8252 CS Dronten

Telefoon: 0321 - 381115

e-mail: H.Rooseboom@live.nl

 

 

 

Giften

ING bankrekening

IBAN: NL11INGB0007956538
Stichting 'De Waterval' te Dronten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans een overwinningsdans

 

De Heer zegt vandaag tegen jou ‘weet dat Ik kom om je te vullen met grote vreugde, met de wetenschap dat Ik de overwinning al voor je behaald heb. Sta op, Mijn kind. Weet je niet dat je alles hebt om te dansen op de nek van je vijanden? Wat ook tegen je op komt, Ik heb het al verslagen. Jij bent Mijn strijder, Mijn uitverkorene, Mijn bruid die overwint!

 

Laat Mijn vreugde je kracht zijn en verlies jezelf in vreugde. Laat de dans komen wanneer je ervoor kiest om je niet te richten op het gevecht, maar richt je blik op de overwinning die al van je is. Laat Mijn vreugde je oprichten!

 

Psalm 66:1-4

Juicht voor onze God, heel de aarde,

Prijst de heerlijkheid van zijn naam; maak zijn lof heerlijk. 

Zegt tot God: Hoe ontzagwekkend zijn uw werken; vanwege uw machtige grootheid brengen uw vijanden U veinzend hulde. 

De hele aarde buigt voor U neer, en prijst U, zij prijzen uw naam.

 

 

 

 

 

Stichting 'De Waterval'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbede/Gebed

Via het voorbedeformulier kunt u gebed vragen voor personen of situaties.

 

 

Gebedspastoraat

U kunt een afspraak maken om voor/over situaties in uw leven te praten en te bidden.

(voor uitgebreidere informatie zie onder kopje 'ontstaan/visie')

 

 

 

Bijbelse toerusting

In onderling overleg kan worden gekeken naar de onderwerpen voor Bijbelse toerusting.

 

 

Kerk, Israël en verzoening

Werken aan het herstel van de relatie

tussen de christelijke gemeente en Israël.

 

 

Door Wie?

Mineke Rooseboom (en haar team)

 

 

Contact

adres: Mw. drs. H. Rooseboom;

Rozemarijn 18, 8252 CS Dronten

Telefoon: 0321 - 381115

e-mail: H.Rooseboom@live.nl

 

 

 

Giften

ING bankrekening

IBAN: NL11INGB0007956538
Stichting 'De Waterval' te Dronten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top | h.rooseboom@live.nl

 

Top | h.rooseboom@live.nl