Stichting 'De Waterval'

Johannes 7 vers 38

Wie in Mij (Jezus) gelooft:

Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Water is een beeld dat vaak in de Bijbel gebruikt wordt.

'De Waterval’ is een beeld van het levende water dat van Gods troon komt naar ons mensen toe.

Dit levende water wil en kan de woestijnen van ons leven veranderen in oases vol van leven voor onszelf en voor anderen.

Levend water stroomt. Het staat nooit stil.

Gods water, Zijn liefde en leven is er ook voor u, vooloopr jou !!!

 

Lee Stoneking, voorganger, mag getuigen aan wereldleiders van de VN dat hij is opgestaan uit de dood en dat Jezus de weg is voor vrede.

NL ondertiteling.

https://www.youtube.com/watch?v=IZHhJXfqBGI

 

'I will always love you'  gezongen door Joe King

een indrukwekkend lied dat voortkwam uit een ontmoeting met God in een moeilijke tijd

 https://www.youtube.com/watch?v=aucsvW8A_zI&feature=player_detailpage

 

love encouter door Graham Cooke

https://youtu.be/Y6wlClByBG8

 


 

Lion Bites dagelijks profetisch woord

Glasgow Prophetic Centre

 

20 januari 2017

De ogen van Simeon

 

Er zijn veel bewegingen van God geweest, sommigen daarvan heb je met je eigen ogen gezien. Ze waren van God en van het Koninkrijk van de Hemel toch heeft geen van deze bewegingen de profetische belofte vervuld dat de aarde vervuld zou zijn met de kennis van de glorie van God, zoals de wateren de zee bedekken.’

 

De Geest van God verlangt ernaar je ogen aan te raken en je een nieuwe visie en verwachting te geven, die je in staat stelt te zien wat Zijn Geest nu aan het doen is.

 

Simeon liep de tempel binnen om zijn normale plichten te vervullen en hij voelde dat er die dag iets anders was. Dit was de dag waarnaar alleen gezien was met de ogen van geloof, maar op die dag werd de belofte van redding gezien met natuurlijke ogen en in zijn handen gehouden.

 

God heeft beloofd dat de kennis van Zijn heerlijkheid wereldwijd gekend zou worden. Laat Zijn heerlijkheid opstaan en zichtbaar worden door en in jou in een hele donkere wereld. Kijk opnieuw met vernieuwde visie en verwachting naar de ongelofelijke belofte van een hele heerlijke beweging van God, een grote opwekking!

 

Habakuk 2:14

Maar er zal een tijd komen waarop de aarde helemaal vol zal zijn met de kennis van de heerlijkheid van de HERE, net zoals de zee boordevol water is. 

 

 

 
Stichting 'De Waterval'
Voorbede/Gebed

Via het voorbedeformulier kunt u gebed vragen voor personen of situaties.

 

 

Gebedspastoraat

U kunt een afspraak maken om voor/over situaties in uw leven te praten en te bidden.

(voor uitgebreidere informatie zie onder kopje 'ontstaan/visie')

 

 

Bijbelse toerusting

In onderling overleg kan worden gekeken naar de onderwerpen voor Bijbelse toerusting.

 

 

Kerk, Israël en verzoening

Werken aan het herstel van de relatie

tussen de christelijke gemeente en Israël.

 

 

Door Wie?

Mineke Rooseboom (en haar team)

 

 

Contact

adres: Mw. drs. H. Rooseboom;

Rozemarijn 18, 8252 CS Dronten

Telefoon: 0321 - 381115

e-mail: H.Rooseboom@live.nl

 

 

 

Giften

ING bankrekening

IBAN: NL11INGB0007956538
Stichting 'De Waterval' te Dronten.

 

 

 

 

 

Top | h.rooseboom@live.nl