Stichting 'De Waterval'

 

Johannes 7 vers 38

Wie in Mij (Jezus) gelooft:

Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Water is een beeld dat vaak in de Bijbel gebruikt wordt.

'De Waterval’ is een beeld van het levende water dat van Gods troon komt naar ons mensen toe.

Dit levende water wil en kan de woestijnen van ons leven veranderen in oases vol van leven voor onszelf en voor anderen.

Levend water stroomt. Het staat nooit stil.

 

 

Lion Bites dagelijks profetisch woord

Glasgow Prophetic Centre  

 

26 april 2018

Te veel, te veel

 

Te veel, te veel! Er is te veel dat je probeert te doen. Ik heb genoeg tijd voor je gemaakt om alles te doen wat Ik je vraag om te doen, niet meer en niet minder. Wil je met alles ophouden wat Ik je niet heb gevraagd om te doen? Ze zijn een afleiding van jouw tijd met Mij en de dingen waar Ik het fijn van zou vinden als je die doet.

 

Dit is een tijd om niet overal haastig mee bezig te zijn. Dit is een tijd om jouw tijd neer te leggen. Wanneer je dat doet zal Ik je tijd organiseren en er zal genoeg zijn voor alles wat gedaan moet worden. Wil je je tijd voor Mij neerleggen?

 

Prediker 3:1-8

Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; 

er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken, 

een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, 

een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen,

een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden, 

een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen, 

een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken, 

een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting 'De Waterval'

 

 

Voorbede/gebed

Via het voorbedeformulier kunt u voorbede vragen voor personen of situaties.

 

Gebedspastoraat

U kunt een afspraak maken om voor/over situaties in uw leven te praten en te bidden.

(voor uitgebreidere informatie zie onder kopje 'ontstaan/visie')

 

 

 

Bijbelse toerusting

In onderling overleg kan worden gekeken naar de onderwerpen voor Bijbelse toerusting.

 

 

Kerk, Israël en verzoening

Werken aan het herstel van de relatie

tussen de christelijke gemeente en Israël.

 

 

Door Wie?

Mineke Rooseboom (en haar team)

 

 

Contact

adres: Mw. drs. H. Rooseboom;

Rozemarijn 18, 8252 CS Dronten

Telefoon: 0321 - 381115

e-mail: H.Rooseboom@live.nl

 

 

 

Giften

ING bankrekening

IBAN: NL11INGB0007956538
Stichting 'De Waterval' te Dronten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top | h.rooseboom@live.nl

 

Top | h.rooseboom@live.nl