Stichting 'De Waterval'

 

Johannes 7 vers 38

Wie in Mij (Jezus) gelooft:

Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Water is een beeld dat vaak in de Bijbel gebruikt wordt.

'De Waterval’ is een beeld van het levende water dat van Gods troon komt naar ons mensen toe.

Dit levende water wil en kan de woestijnen van ons leven veranderen in oases vol van leven voor onszelf en voor anderen.

Levend water stroomt. Het staat nooit stil.

 

 

 

Gods water, Zijn liefde en leven is er ook voor u, voor jou !!!

 

 

Lee Stoneking, voorganger, mag getuigen aan wereldleiders van de VN dat hij is opgestaan uit de dood en dat Jezus de weg is voor vrede.

NL ondertiteling.

https://www.youtube.com/watch?v=IZHhJXfqBGI

 

'I will always love you'  gezongen door Joe King

een indrukwekkend lied dat voortkwam uit een ontmoeting met God in een moeilijke tijd

 https://www.youtube.com/watch?v=aucsvW8A_zI&feature=player_detailpage

 

love encouter door Graham Cooke

https://youtu.be/Y6wlClByBG8

 


 

 

Lion Bites dagelijks profetisch woord

Glasgow Prophetic Centre  

 

22 mei 2017

Jaag de voordelen van heiligheid na

 

Jaag heiligheid na en wijk hiervan niet af. Je bent geroepen om heilig te zijn. Je maakt deel uit van een heilig volk en je zult in de menigte opvallen vanwege dit. Het maakt dat je anders bent dan de anderen, maar je moet anders gaan denken en de vreugde omarmen dat je deel uitmaakt van Gods apart gezette volk. Geloof niet in de misleiding dat net als anderen moet zijn om mensen voor Jezus te winnen. Je wordt niet geacht om op te gaan in de menigte. Hoe kan een stralend licht ooit opgaan in de menigte?

 

Jaag heiligheid en reinheid na. Ruim alles op wat niet hoort bij iemand die beleidt Jezus te volgen. Als je dat doet is Gods belofte voor jou dat je door Hem gebruikt zult worden voor ieder goed werk. Is dat niet wat je zo verlangt en Hem zo vaak vraagt?

 

Het is niet waar dat een leven geleefd in heiligheid je ‘religieus’ maakt of ‘wettisch’. Volg Jezus!

 

Maak het je doel om net als Timotheüs te zijn, die Paulus aanmoedigde om, ‘

2 Tim. 2: (21)-22

Als je je niet met de zonde inlaat, zul je zijn als een van die borden van zuiver goud, de beste in huis, zodat Christus je kan gebruiken voor zijn hoogste doelen.

  Blijf uit de buurt van alles wat jou als jongeman slechte gedachten en gevoelens kan geven. Geef in plaats daarvan je aandacht aan alles wat je kan helpen goed te doen, aan trouw, liefde en vrede, en zoek het gezelschap van hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.

 

 

 

 Stichting 'De Waterval'


 

Voorbede/Gebed

Via het voorbedeformulier kunt u gebed vragen voor personen of situaties.

 

 

Gebedspastoraat

U kunt een afspraak maken om voor/over situaties in uw leven te praten en te bidden.

(voor uitgebreidere informatie zie onder kopje 'ontstaan/visie')

 

 

 

Bijbelse toerusting

In onderling overleg kan worden gekeken naar de onderwerpen voor Bijbelse toerusting.

 

 

Kerk, Israël en verzoening

Werken aan het herstel van de relatie

tussen de christelijke gemeente en Israël.

 

 

Door Wie?

Mineke Rooseboom (en haar team)

 

 

Contact

adres: Mw. drs. H. Rooseboom;

Rozemarijn 18, 8252 CS Dronten

Telefoon: 0321 - 381115

e-mail: H.Rooseboom@live.nl

 

 

 

Giften

ING bankrekening

IBAN: NL11INGB0007956538
Stichting 'De Waterval' te Dronten.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Top | h.rooseboom@live.nl

 

Top | h.rooseboom@live.nl