Stichting 'De Waterval'

 

Johannes 7 vers 38

Wie in Mij (Jezus) gelooft:

Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Water is een beeld dat vaak in de Bijbel gebruikt wordt.

'De Waterval’ is een beeld van het levende water dat van Gods troon komt naar ons mensen toe.

Dit levende water wil en kan de woestijnen van ons leven veranderen in oases vol van leven voor onszelf en voor anderen.

Levend water stroomt. Het staat nooit stil.

 

 

 

Gods water, Zijn liefde en leven is er ook voor u, voor jou !!!

 

 

Lee Stoneking, voorganger, mag getuigen aan wereldleiders van de VN dat hij is opgestaan uit de dood en dat Jezus de weg is voor vrede.

NL ondertiteling.

https://www.youtube.com/watch?v=IZHhJXfqBGI

 

'I will always love you'  gezongen door Joe King

een indrukwekkend lied dat voortkwam uit een ontmoeting met God in een moeilijke tijd

 https://www.youtube.com/watch?v=aucsvW8A_zI&feature=player_detailpage

 

love encouter door Graham Cooke

https://youtu.be/Y6wlClByBG8

 


 

 

Lion Bites dagelijks profetisch woord

Glasgow Prophetic Centre  

 

18 augustus 2017 

Een tijd om te zweven

 

Ik zag iemand die op een klif stond, duizenden meters boven het aardoppervlak, zich vasthoudend met de handen, zweet op zijn voorhoofd vanwege de grote inspanning. Hij keek uit en zag twee vogels zweven.

 

Zweven in de Geest zoals deze vogels, daartoe heeft de Heer je geroepen. Geloof niet langer dat jij je moet inspannen om de plaats van Zijn aanwezigheid en de atmosfeer van de hemel te bereiken. Ga gewoon naar binnen.

 

Er is in de Geest eenvoud om binnen te gaan in het gebied van het Koninkrijk van God. Je bent een burger van de Hemel; een zoon van God. Als zodanig heb al toegang gekregen en hoef je niet te werken of het te verdienen om het te bereiken.

 

Ontspan je eenvoudig. Richt je blik op Koning Jezus en sta Hem toe je de gemakkelijke weg te laten zien om met Hem in de Geest te vliegen. Die gemakkelijke toegang komt nu naar je toe wanneer je dit leest en al het eerdere streven om daar te komen valt weg.

 

Openbaring 4:1

Daarna keek ik, en daar voor mij stond een deur open in de hemel. En een stem die ik eerder had horen spreken als een trompet zei, ‘Kom hier naar boven, en ik zal je laten zien wat hierna moet gebeuren. Ineens was ik in de Geest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting 'De Waterval'

 

Voorbede/Gebed

Via het voorbedeformulier kunt u gebed vragen voor personen of situaties.

 

 

Gebedspastoraat

U kunt een afspraak maken om voor/over situaties in uw leven te praten en te bidden.

(voor uitgebreidere informatie zie onder kopje 'ontstaan/visie')

 

 

 

Bijbelse toerusting

In onderling overleg kan worden gekeken naar de onderwerpen voor Bijbelse toerusting.

 

 

Kerk, Israël en verzoening

Werken aan het herstel van de relatie

tussen de christelijke gemeente en Israël.

 

 

Door Wie?

Mineke Rooseboom (en haar team)

 

 

Contact

adres: Mw. drs. H. Rooseboom;

Rozemarijn 18, 8252 CS Dronten

Telefoon: 0321 - 381115

e-mail: H.Rooseboom@live.nl

 

 

 

Giften

ING bankrekening

IBAN: NL11INGB0007956538
Stichting 'De Waterval' te Dronten.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Top | h.rooseboom@live.nl

 

Top | h.rooseboom@live.nl