Stichting 'De Waterval'

Johannes 7 vers 38

Wie in Mij (Jezus) gelooft:

Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Water is een beeld dat vaak in de Bijbel gebruikt wordt.

'De Waterval’ is een beeld van het levende water dat van Gods troon komt naar ons mensen toe.

Dit levende water wil en kan de woestijnen van ons leven veranderen in oases vol van leven voor onszelf en voor anderen.

Levend water stroomt. Het staat nooit stil.

Gods water, Zijn liefde en leven is er ook voor u, vooloopr jou !!!

 

Lee Stoneking, voorganger, mag getuigen aan wereldleiders van de VN dat hij is opgestaan uit de dood en dat Jezus de weg is voor vrede.

NL ondertiteling.

https://www.youtube.com/watch?v=IZHhJXfqBGI

 

'I will always love you'  gezongen door Joe King

een indrukwekkend lied dat voortkwam uit een ontmoeting met God in een moeilijke tijd

 https://www.youtube.com/watch?v=aucsvW8A_zI&feature=player_detailpage

 

love encouter door Graham Cooke

https://youtu.be/Y6wlClByBG8

 


 

Lion Bites dagelijks profetisch woord

Glasgow Prophetic Centre  

 

24 april 2017

Gods alles verterende vuur

 

‘Ik kom dichtbij met Mijn alles verterende vuur’, zegt de Heer.

 

Ik keek toe terwijl het alles verterende vuur van God dichtbij kwam en ieder gedeelte van je doordrong. Het begon alles weg te branden wat van deze wereld was; wat je heeft gehinderd en tegengehouden, en het maakte dat je meer op jezelf ging lijken en minder op het voorgaande, gehinderde versie van jezelf. Je keerde terug naar het origineel ontwerp van God, een man/vrouw die brandt met vuur, en heiligheid uitstraalt.

 

Vandaag begin je een reis waar je jezelf apart zet en het vuur van God uitnodigt om dichtbij te komen. Zoals de Serafs de lippen van Jesaja moesten branden met vuur, zo brandt God ons om ons tot mensen te maken die de waarheid naar de landen kunnen brengen, door woord en daad.

 

Nodig vandaag dit vuur uit om je verder te brengen, wanneer je echt aangeraakt wilt worden door Gods vuur, zeg dan ‘ja’ tegen deze reis. Hij zal je horen. Hij zal dichterbij komen, en Hij zal je in vuur en vlam zetten.

 

Jesaja 6:6-7

Toen vloog één van de serafs naar het altaar en pakte er met een tang een gloeiende kool uit.

Hij raakte met de gloeiende kool mijn lippen aan en zei: "Nu deze kool uw lippen heeft aangeraakt, is uw ongerechtigheid verdwenen. Al uw zonden zijn u vergeven."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Stichting 'De Waterval'

 
Voorbede/Gebed

Via het voorbedeformulier kunt u gebed vragen voor personen of situaties.

 

 

Gebedspastoraat

U kunt een afspraak maken om voor/over situaties in uw leven te praten en te bidden.

(voor uitgebreidere informatie zie onder kopje 'ontstaan/visie')

 

 

Bijbelse toerusting

In onderling overleg kan worden gekeken naar de onderwerpen voor Bijbelse toerusting.

 

 

Kerk, Israël en verzoening

Werken aan het herstel van de relatie

tussen de christelijke gemeente en Israël.

 

 

Door Wie?

Mineke Rooseboom (en haar team)

 

 

Contact

adres: Mw. drs. H. Rooseboom;

Rozemarijn 18, 8252 CS Dronten

Telefoon: 0321 - 381115

e-mail: H.Rooseboom@live.nl

 

 

 

Giften

ING bankrekening

IBAN: NL11INGB0007956538
Stichting 'De Waterval' te Dronten.

 

 

 

 

 

Top | h.rooseboom@live.nl