Stichting 'De Waterval'

Johannes 7 vers 38

Wie in Mij (Jezus) gelooft:

Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Water is een beeld dat vaak in de Bijbel gebruikt wordt.

'De Waterval’ is een beeld van het levende water dat van Gods troon komt naar ons mensen toe.

Dit levende water wil en kan de woestijnen van ons leven veranderen in oases vol van leven voor onszelf en voor anderen.

Levend water stroomt. Het staat nooit stil.

Gods water, Zijn liefde en leven is er ook voor u, vooloopr jou !!!

 

Lee Stoneking, voorganger, mag getuigen aan wereldleiders van de VN dat hij is opgestaan uit de dood en dat Jezus de weg is voor vrede.

NL ondertiteling.

https://www.youtube.com/watch?v=IZHhJXfqBGI

 

'I will always love you'  gezongen door Joe King

een indrukwekkend lied dat voortkwam uit een ontmoeting met God in een moeilijke tijd

 https://www.youtube.com/watch?v=aucsvW8A_zI&feature=player_detailpage

 

love encouter door Graham Cooke

https://youtu.be/Y6wlClByBG8

 


 

Lion Bites dagelijks profetisch woord

Glasgow Prophetic Centre


23 februari 2017

‘Ik zing over je toekomst’

 

Ik hoorde de Heer zeggen ‘Ik zing over je toekomst. Weet daarom dat je je daar niet bezorgd over hoeft te zijn.’

 

Ik keek terwijl de Heer over je heen gebogen stond en je Zijn plan voor je leven liet zien. Hij ging naar voren en stond gebogen over wat geschreven stond, en Hij begon te zingen. Het lied van de Heer vormde er een luchtlaag van bescherming rondom, en Hij sloot af met deze proclamatie ‘niemand kan stoppen wat Ik besloten heb dat zal gebeuren!’

 

God zegt ‘wil je Mij toestaan een nieuw niveau van geloof in je wezen te leggen, en een einde te maken aan de angst voor de toekomst en een bezorgdheid voor wat gaat komen? Ik heb goede dingen gepland voor je leven. Ik heb gesproken dat er vruchtbaarheid zal komen uit je leven. Ik heb je gemaakt voor grootheid en je toekomst is beschermd door Mijn lied.’

 

Wees bemoedigd vandaag dat je toekomst beschermd is, wanneer je verwacht wat gaat komen verwacht dan alleen goede dingen.

 

Psalm 23:6

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven en ik zal voor altijd verblijven in het huis van de Heer.
 

 

 

 


 
 


Stichting 'De Waterval'
Voorbede/Gebed

Via het voorbedeformulier kunt u gebed vragen voor personen of situaties.

 

 

Gebedspastoraat

U kunt een afspraak maken om voor/over situaties in uw leven te praten en te bidden.

(voor uitgebreidere informatie zie onder kopje 'ontstaan/visie')

 

 

Bijbelse toerusting

In onderling overleg kan worden gekeken naar de onderwerpen voor Bijbelse toerusting.

 

 

Kerk, Israël en verzoening

Werken aan het herstel van de relatie

tussen de christelijke gemeente en Israël.

 

 

Door Wie?

Mineke Rooseboom (en haar team)

 

 

Contact

adres: Mw. drs. H. Rooseboom;

Rozemarijn 18, 8252 CS Dronten

Telefoon: 0321 - 381115

e-mail: H.Rooseboom@live.nl

 

 

 

Giften

ING bankrekening

IBAN: NL11INGB0007956538
Stichting 'De Waterval' te Dronten.

 

 

 

 

 

Top | h.rooseboom@live.nl