Stichting 'De Waterval'

Johannes 7 vers 38

Wie in Mij (Jezus) gelooft:

Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Water is een beeld dat vaak in de Bijbel gebruikt wordt.

'De Waterval’ is een beeld van het levende water dat van Gods troon komt naar ons mensen toe.

Dit levende water wil en kan de woestijnen van ons leven veranderen in oases vol van leven voor onszelf en voor anderen.

Levend water stroomt. Het staat nooit stil.

Gods water, Zijn liefde en leven is er ook voor u, vooloopr jou !!!

 

Lee Stoneking, voorganger, mag getuigen aan wereldleiders van de VN dat hij is opgestaan uit de dood en dat Jezus de weg is voor vrede.

NL ondertiteling.

https://www.youtube.com/watch?v=IZHhJXfqBGI

 

'I will always love you'  gezongen door Joe King

een indrukwekkend lied dat voortkwam uit een ontmoeting met God in een moeilijke tijd

 https://www.youtube.com/watch?v=aucsvW8A_zI&feature=player_detailpage

 

love encouter door Graham Cooke

https://youtu.be/Y6wlClByBG8

 


 

Lion Bites dagelijks profetisch woord

Glasgow Prophetic Centre

 

7 december 2016

Schijn helder!

 

Mijn geliefde kind, het is Mijn verlangen dat je helder schijnt. Ik wil dat je licht brengt waar je ook gaat. Schijn voor mij. Sta je karakter en de vrucht van de Geest toe als een heldere lamp in je leven te zijn, in de plaatsen waar je werkt.

 

Maak dit tot je levensstijl. Dit is belangrijker dan de stress en alles wat je doet om je werk klaar te krijgen en de goedkeuring van mensen te ontvangen. Denk niet dat de wereld alleen maar kijkt naar resultaten en opdrachten die klaar zijn. Dat is niet waar. Mensen zullen Mijn Zoon zien, wanneer ze het licht zien dat je draagt, dat helder schijnt. Dat is wat belangrijk is.

 

Galaten 5:22-23

Maar de Heilige Geest geeft deze vrucht in onze levens: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw en zelfcontrole. Er is geen wet tegen deze dingen!

 

 

 

 

 

 

Stichting 'De Waterval'
Voorbede/Gebed

Via het voorbedeformulier kunt u gebed vragen voor personen of situaties.

 

 

Gebedspastoraat

U kunt een afspraak maken om voor/over situaties in uw leven te praten en te bidden.

(voor uitgebreidere informatie zie onder kopje 'ontstaan/visie')

 

 

Bijbelse toerusting

In onderling overleg kan worden gekeken naar de onderwerpen voor Bijbelse toerusting.

 

 

Kerk, Israël en verzoening

Werken aan het herstel van de relatie

tussen de christelijke gemeente en Israël.

 

 

Door Wie?

Mineke Rooseboom (en haar team)

 

 

Contact

adres: Mw. drs. H. Rooseboom;

Rozemarijn 18, 8252 CS Dronten

Telefoon: 0321 - 381115

e-mail: H.Rooseboom@live.nl

 

 

 

Giften

ING bankrekening

IBAN: NL11INGB0007956538
Stichting 'De Waterval' te Dronten.

 

 

 

 

 

Top | h.rooseboom@live.nl