Stichting 'De Waterval'

 

Johannes 7 vers 38

Wie in Mij (Jezus) gelooft:

Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Water is een beeld dat vaak in de Bijbel gebruikt wordt.

'De Waterval’ is een beeld van het levende water dat van Gods troon komt naar ons mensen toe.

Dit levende water wil en kan de woestijnen van ons leven veranderen in oases vol van leven voor onszelf en voor anderen.

Levend water stroomt. Het staat nooit stil.

 

 

Lion Bites dagelijks profetisch woord

Glasgow Prophetic Centre  

 

19 januari 2018

God zal een weg maken

 

Zoals God de Rode Zee scheidde, en een weg baande waar geen weg leek te zijn, zo komt Hij dit seizoen om een weg te maken in je leven. God komt om verandering te brengen en wanneer Hij een deur sluit, opent Hij een ander. Wees vandaag bemoedigd, dat zelfs ook al kijk je vooruit en ziet onmogelijkheden voor je, God is met je zoals Hij met Mozes was. Bedenk dat Hij alleen vooruitgang voor je verlangt en een weg zal maken in alle omstandigheden, om te zorgen dat dit gebeurt.

 

Houd je ogen gericht op God wanneer je vooruit gaat, vertrouw op Hem met iedere vezel van je zijn en Hij zal een weg banen.

 

Jesaja 43:16

Dit zegt de Heer – Hij die een weg baande door de zee, een pad door machtige wateren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting 'De Waterval'

 

 

Voorbede/gebed

Via het voorbedeformulier kunt u voorbede vragen voor personen of situaties.

 

Gebedspastoraat

U kunt een afspraak maken om voor/over situaties in uw leven te praten en te bidden.

(voor uitgebreidere informatie zie onder kopje 'ontstaan/visie')

 

 

 

Bijbelse toerusting

In onderling overleg kan worden gekeken naar de onderwerpen voor Bijbelse toerusting.

 

 

Kerk, Israël en verzoening

Werken aan het herstel van de relatie

tussen de christelijke gemeente en Israël.

 

 

Door Wie?

Mineke Rooseboom (en haar team)

 

 

Contact

adres: Mw. drs. H. Rooseboom;

Rozemarijn 18, 8252 CS Dronten

Telefoon: 0321 - 381115

e-mail: H.Rooseboom@live.nl

 

 

 

Giften

ING bankrekening

IBAN: NL11INGB0007956538
Stichting 'De Waterval' te Dronten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top | h.rooseboom@live.nl

 

Top | h.rooseboom@live.nl