Stichting 'De Waterval'

 

Johannes 7 vers 38

Wie in Mij (Jezus) gelooft:

Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Water is een beeld dat vaak in de Bijbel gebruikt wordt.

'De Waterval’ is een beeld van het levende water dat van Gods troon komt naar ons mensen toe.

Dit levende water wil en kan de woestijnen van ons leven veranderen in oases vol van leven voor onszelf en voor anderen.

Levend water stroomt. Het staat nooit stil.

 

 

 

Gods water, Zijn liefde en leven is er ook voor u, voor jou !!!

 

 

Lee Stoneking, voorganger, mag getuigen aan wereldleiders van de VN dat hij is opgestaan uit de dood en dat Jezus de weg is voor vrede.

NL ondertiteling.

https://www.youtube.com/watch?v=IZHhJXfqBGI

 

'I will always love you'  gezongen door Joe King

een indrukwekkend lied dat voortkwam uit een ontmoeting met God in een moeilijke tijd

 https://www.youtube.com/watch?v=aucsvW8A_zI&feature=player_detailpage

 

love encouter door Graham Cooke

https://youtu.be/Y6wlClByBG8

 


 

 

Lion Bites dagelijks profetisch woord

Glasgow Prophetic Centre  

 

25 mei 2017

Zet door!

 

De Heer geeft je vandaag vreugde en bemoediging. De ogen van de Heer kijken over de aarde, om te zien of er iemand is aan Wie Hij zich kan laten zien als de Sterke. En aan hen die Hij ziet werken – dat ben jij …..(naam) – geeft Hij een vreugde en vastberadenheid die aan aanmoedigen om door te gaan.

 

Misschien kijk je nog tegen veel ‘bergen’ aan die nog overwonnen moeten worden, of misschien ben je gefrustreerd door de hele trage vooruitgang, maar de Hemel applaudisseert vandaag voor je en zegt ‘veracht niet deze kleine beginnen, want de Heer is blij met het werk dat begonnen is.’

 

Daarom zet door! Laat de lofprijzing voor God altijd op je lippen zijn terwijl je de fundamenten legt voor wat een groot werk zal zijn. Gods genade zal je instaat stellen om alles af te maken wat Hij beloofd heeft.

 

Zach. 4:10

Kijk niet neer op dit kleine begin, want de Here is blij te zien dat het werk begint en dat Zerubbabel het paslood ter hand heeft genomen.

 

 

 

 

 

 Stichting 'De Waterval'


 

Voorbede/Gebed

Via het voorbedeformulier kunt u gebed vragen voor personen of situaties.

 

 

Gebedspastoraat

U kunt een afspraak maken om voor/over situaties in uw leven te praten en te bidden.

(voor uitgebreidere informatie zie onder kopje 'ontstaan/visie')

 

 

 

Bijbelse toerusting

In onderling overleg kan worden gekeken naar de onderwerpen voor Bijbelse toerusting.

 

 

Kerk, Israël en verzoening

Werken aan het herstel van de relatie

tussen de christelijke gemeente en Israël.

 

 

Door Wie?

Mineke Rooseboom (en haar team)

 

 

Contact

adres: Mw. drs. H. Rooseboom;

Rozemarijn 18, 8252 CS Dronten

Telefoon: 0321 - 381115

e-mail: H.Rooseboom@live.nl

 

 

 

Giften

ING bankrekening

IBAN: NL11INGB0007956538
Stichting 'De Waterval' te Dronten.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Top | h.rooseboom@live.nl

 

Top | h.rooseboom@live.nl